Webhosting sponsored by kilobajt.sk
kontakt Home galeria referancie Ing.Miloslav Kopecký
autorizovaný stavebný inžinier 3713.A.1
tel: +421-903-733 714
 Akad.arch.Radomír Kopecký
autorizovaný architekt 0989 AA
tel: +421-905-549 710

dvakplan@gmail.com